پایان کلاس‌ها نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

پایان کلاس‌ها نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ لغایت دوشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹